Úschovy peněz a listin

V případě koupě či prodeje (nemovitosti, obchodního podílu či jiné věci), může kancelář kromě sepsání kupní smlouvy také převzít finanční prostředky do advokátní úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob jejich převodu.

Advokátní úschova například vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí (obchodního rejstříku apod.). Kupující si navíc může také zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.