Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • sepisování rozvodových smluv v případě tzv. rozvodu dohodou
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých i zletilých dětí
 • výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních
 • vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)