Dědické právo

  • nabývání dědictví
  • závěti a vydědění
  • ochrana oprávněného dědice
  • zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu
  • dodatečné projednání dědictví
  • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění
  • zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva