Smlouvy on-line

V jednoduchých věcech nabízíme vypracování smluv, návrhů či podání online – bez nutnosti navštívit advokátní kancelář.

Klient pouze zašle potřebné údaje a uvede telefonický kontakt pro jejich případné doplnění.

Vypracované smlouvy mu následně zasíláme elektronickou cestou nebo v tištěné formě v potřebném počtu vyhotovení – samozřejmě s podrobným návodem jak s nimi naložit. Vše je rychlé, spolehlivé a nepoměrně levnější než při běžné návštěvě advokáta. Pro případné dotazy jsme s klientem až do uzavření případu v kontaktu.

Cena za tuto služby se podle náročnosti úkonu pohybuje paušálně od 3.000 do 6.000,-Kč – cenu klient vždy dopředu odsouhlasí a může být též dohodnuta individuálně. Touto formou jsme schopni zpracovat i smlouvy rozvodové – v případě, že půjde o smluvní – nesporný rozvod. V takovém případě vypracujeme návrhy tak, aby řízení mohlo proběhnout hladce a bez přítomnosti účastníků u soudu. Respektujeme přání klienta a pokud chce z jakýchkoliv důvodů zůstat v anonymitě, zašleme mu koncept smlouvy bez údajů o účastnících. V takovém případě však nese sám klient odpovědnost za správnost a úplnost údajů, které sám doplnil.

Vyberte typ smlouvy, kterou chcete vytvořit:
Vyplňte jen údaje, které jsou Vám známy. Ostatní doplníme dodatečně.