Medicínské právo

  • náhrada škody za poškození zdraví – v případě smrti odškodnění pozůstalým
  • náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, při invaliditě ztráty na důchodu
  • náhrada škody na zdraví způsobené nesprávným postupem zdravotnického zařízení
  • komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • náhrada nemajetkové újmy za poškození zdraví – žaloba na ochranu osobnosti a ústavou zaručených práv – zejména práva na zdraví a rodinný život