Pracovní právo

  • komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
  • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
  • zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva