Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání obchodních společností a družstev - změny v obchodním rejstříku
 • převody obchodních podílů- včetně vypracování auditů a kompetní due Diligence (prověrka společnosti)
 • obchodní závazkové vztahy – kompletní smluvní agenda
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv, dohod, rámcové smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • vymáhání a správa pohledávek včetně jejich zajištění
 • zastupování v obchodních sporech a v rejstříkovém řízení
 • likvidace společnosti
 • insolvenční řízení – návrhy, přihlášky, incidenční spory
 • finanční právo – řízení před fin. úřady
 • výběrová řízení včetně přezkumu
 • obchodní tajemství a ochrana hospodářské soutěže
 • ochranné známky a patenty
 • ošetření pracovně-právních vztahů, hmotná odpovědnost, manažerské smlouvy