Ověření podpisu na listinách

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu prohlášením o pravosti podpisu jak na listinách, které sepsal, tak na jakékoliv listině, kterou před ním klient podepíše. Pro tento úkon je nutné ověření totožnosti z občanského průkazu nebo cestovního dokladu.