Objednání schůzky

Schůzku s advokátem je možné si dojednat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

V naléhavých případech je možné právní pomoc poskytnout shodného dne (ev. následujícího), kdy o ní klient požádá. U složitějších kauz je možné poskytnutí právní pomoci s klientem alespoň započnout.

Již na první schůzce je vhodné, aby klient doložil listiny a dokumenty související s poskytovanou právní pomocí. Vše je možno též zaslat elektronickou cestou.

V průběhu první schůzky je klient informován o výši odměny za právní služby, kdy tato je vždy výsledkem dohody mezi klientem a advokátem. Zohledňuje osobní a majetkové poměry klienta, náročnost a délku projednávané věci. Odměnu je možné hradit ve splátkách.

Po dohodě s klientem může být právní pomoc poskytnuta na území České republiky, v zahraničí, mimo úřední hodiny, o víkendech i svátcích......