Trestní právo

  • obhajoba klientů v trestním řízení – jak při úkonech v přípravném řízení tak v řízení před soudy
  • sepsání řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odvolání, odpor, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona), sepsání ústavní stížnosti
  • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
  • kvalifikované sepsání trestních oznámení, stížností
  • zastupování poškozených – uplatnění nároku na náhradu škody